Oświadczenia o ochronie danych

Wydrukuj

Spis treści

1 Wstęp i warunki ogólne

Unibet stara się o ochronę i poszanowanie prywatności swoich klientów oraz o utrzymanie ich zaufania.

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia sposób i cel gromadzenia danych osobowych poprzez korzystanie ze strony internetowej www.Unibet.com i wszystkich jej wariantów, w tym aplikacji mobilnych („Witryna”), a także sposób ich zabezpieczenia.

2 Informacje o nas

Unibet to Kserol PLC, spółka zarejestrowana w dniu 28 marca 2000 r. zgodnie z prawem Malty. Zarejestrowana pod numerem C 26127 oraz zarejestrowana z siedzibą pod adresem Level 6 – The Centre, Tigne Point – Sliema, TPO 0001 – Malta, „administrator danych” zgodnie z niniejszym zawiadomieniem. Unibet jest marką należącą do Kindred Group plc („Grupy Kindred”). Grupy Kindred jest spółką notowaną na giełdzie w Sztokholmie (Nasdaq OMX Nordic Exchange) i jest jednym z największych operatorów gier hazardowych na europejskim rynku. Firma powstała w 1997 r. i posiada duże doświadczenie w dziedzinie gier hazardowych oraz jest liderem w świadczeniu innowacyjnych rozwiązań zapewniających ochronę klientów, zwiększoną przejrzystość oraz bezpieczniejsze środowisko dla graczy. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.kindredgroup.com.

Grupy Kindred prowadzi działalność na różnych rynkach i w różnych jurysdykcjach. Portfolio firmy obejmuje następujące marki: Unibet, Bingo.com, Highrolling, MariaCasino, 32Red, Vlad Cazino, Casinohuone, Pokerihuone, Bingohuone, Kolikkopelit.

3 Sposoby kontaktu z nami

Można się z nami skontaktować na wiele sposobów.

Informacje ogólne udzielane są przez zespół Obsługi Klienta telefonicznie, e-mailem lub przez czat na żywo – dalsze informacje podano na stronie Kontakt z nami.

W razie konkretnych pytań dotyczących danych osobowych i sposobu ich wykorzystania prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

4 Typy gromadzonych danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w momencie kontaktu z naszą firmą i podczas korzystania z naszych usług („Usługi”). Czasami informacje dostarcza użytkownik – np. podczas pierwszej rejestracji, podczas korzystania z naszych produktów lub przy kontakcie z nami. W niektórych przypadkach informacje na temat użytkowników uzyskiwane są od podmiotów zewnętrznych lub z publicznie dostępnych źródeł.

Informacje podawane przez użytkowników

Przy rejestracji:

 • Dane osobowe, w tym nazwisko i imię, adres e-mail, kod pocztowy, numer telefonu domowego lub komórkowego, płeć i data urodzenia;
 • Dokument tożsamości ze zdjęciem oraz dokumenty potwierdzające adres (do zapewnienia zgodności z wymogami należytej staranności);
 • Dane banku i informacje finansowe (w celu ustalenia pochodzenia środków finansowych, jeżeli dokonywana jest transakcja).
 • Dane logowania na koncie, w tym nazwa użytkownika i hasło

 

Podczas korzystania z usług Unibet:

 • Informacje o sposobie interakcji z naszymi produktami;
 • Informacje o sposobie korzystania z przeglądarki na stronach internetowych Unibet, aplikacji mobilnych i innych treści internetowych Unibet – więcej informacji na ten temat podano w Polityce plików cookie;
 • Informacje o urządzeniach, przy pomocy których użytkownicy korzystają z naszych usług (w tym model, system operacyjny, adres IP, typ przeglądarki, identyfikator urządzenia mobilnego);
 • Rejestrowanie rozmów telefonicznych – możliwe jest monitorowanie lub nagrywanie rozmów telefonicznych z użytkownikami. Rozmowy mogą być nagrywane w celu sprawdzenia, czy instrukcje użytkownika zostały wykonane prawidłowo; w celu wyjaśnienia problemów lub pytań; w celach określonych w przepisach prawa, w celu zwiększania jakości usług; w celu szkolenia naszych pracowników; lub w celu wykrywania i zapobiegania oszustwom oraz innym formom przestępczości.

 

Informacje, które nam udostępniłeś dobrowolnie lub inaczej publicznie, takie jak profile mediów społecznościowych.

Inne źródła danych osobowych

 • W przypadku świadczenia usług spersonalizowanych możliwe jest wykorzystanie danych od podmiotów zewnętrznych na temat danego użytkownika, np. informacje publikowane w serwisach Twitter lub Facebook w celu lepszego poznania użytkownika i zapewnienia usług dostosowanych do jego potrzeb.
 • Dane uzyskane od naszych partnerów biznesowych oraz od innych organizacji, np. specjalistycznych instytucji świadczących usługi weryfikacji, biur informacji kredytowej oraz organów zwalczania oszustw.
 • Publicznie dostępne źródła informacji, np. sprawdzanie kodu pocztowego.

Informacje o podmiotach zewnętrznych

Użytkownicy, którzy przekazują nam dane osobowe innych osób (np. w programie „Poleć znajomego”) nie powinni tego robić bez zgody osoby zainteresowanej. Informacje dostarczone nam przez podmioty zewnętrzne lub ujawnione przez inne osoby mogą zostać dodane do danych osobowych danego użytkownika posiadanych przez nas i będą używane w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych.

Lista typów danych osobowych gromadzonych przez Unibet nie jest wyczerpująca, co oznacza, że od użytkowników wymagane mogą być dalsze dane, jeżeli Unibet uzna to za uzasadnione i konieczne.

Specjalne kategorie danych

Dane osobowe gromadzone przez Unibet mogą obejmować tzw. specjalne kategorie danych, czyli informacje ujawniające stan zdrowia (związane z odpowiedzialną grą) (patrz punkt 5 D).

Do ochrony poufnych danych osobowych stosowane są dodatkowe środki (patrz punkt 11).

5

Doceniamy to, że nasi klienci obdarzają markę Unibet zaufaniem jako usługodawcę, a w zamian za to udzielamy uczciwych informacji na temat powodu gromadzenia danych na ich temat. Gromadzenie danych osobowych jest niezbędne przede wszystkim w celu świadczenia usług i dostarczenia produktów wymaganych przez naszych użytkowników. Ponadto służą one do spersonalizowania oraz doskonalenia usług dla naszych użytkowników oraz do kontaktowania się z nimi w celu przekazania im istotnych informacji. W niektórych przypadkach gromadzenie i wykorzystywanie informacji o użytkowniku jest konieczne ze względu na przepisy prawa. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych jesteśmy również zobowiązani do określenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych użytkowników. Różne formy przetwarzania danych mają różne podstawy prawne. 

 1. Na mocy umowy – jeżeli jest to konieczne w celu wykonania umowy, której użytkownik jest stroną. Warunki prawne, które akceptuje użytkownik w momencie rejestracji określają warunki umowy oraz usługi, które świadczymy:

Do udostępnienia usług w ramach umowy

 • w celu świadczenia usług gier hazardowych i zakładów, udostępniania informacji na temat działań lub treści internetowych, w celu dostarczania informacji na ich temat oraz do rozpatrywania wniosków i zapytań;
 • do celów administracyjnych, w tym przypomnienie hasła, komunikaty o usługach, np. konserwacja serwisu, aktualizacje polityki ochrony danych i plików cookie lub warunków korzystania, do powiadamiania o dezaktywacji konta użytkownika w Unibet i zapytaniu, czy użytkownik chce z niego skorzystać ponownie przed jego zamknięciem;
 • w celu oceny ryzyka hazardowego – przy dokonaniu zakładu stosowany może być automatyczny system do oceny ryzyka związanego z danym zakładem, zgodnie z obowiązującymi Zasadami zawierania zakładów (patrz punkt 9 Regulaminu). Jest to system stosowany powszechnie przez operatorów zakładów w celu podejmowania uzasadnionych i świadomych decyzji na temat zakładów. Ocena zakładów uwzględnia informacje udzielone przez użytkownika (przy rejestracji oraz podczas korzystania z naszych usług). Jeżeli zakład zostanie odrzucony lub ograniczony, użytkownik ma prawo do żądania indywidualnej oceny dokonywanej przez naszych agentów;
 • do obsługi transakcji naszych użytkowników.

 

 1. Zgodnie z prawnie uzasadnionymi interesami – przetwarzanie danych użytkowników jest konieczne w celach określonych poniżej, z wyjątkiem okoliczności, gdy nadrzędne w stosunku do naszego interesu są dobro, prawa lub swobody osób zainteresowanych (tzn. użytkownika). W celu ustalenia, czy możliwe jest przetwarzanie danych użytkownika na tej podstawie, konieczne jest uwzględnienie wielu czynników, w tym informacji udzielonych w momencie udostępnienia danych przez użytkownika, jego oczekiwań związanych z przetwarzaniem danych, charakteru danych oraz oddziaływania przetwarzania danych na użytkownika.

Do personalizacji świadczonych usług

 • w celu świadczenia usług lepiej dostosowanych do indywidualnych potrzeb użytkownika; np. możemy skorzystać z historii gier w celu udzielania bardziej zindywidualizowanych rekomendacji i produktów;
 • usługi spersonalizowane udzielane są zarejestrowanym użytkownikom oraz subskrybentom ofert marketingowych. Użytkownicy, który nie chcą korzystać z tych usług, mogą anulować subskrypcję ofert marketingowych lub wyłączyć funkcję personalizacji kontaktując się z naszym Biurem Obsługi Klienta (patrz punkt 3) lub wysyłając e-mail Inspektorem Ochrony Danych.

 

W celu ulepszenia jakości naszych produktów i usług 

 • zapewnienia nawigacji w sieci w sposób jak najbardziej przyjazny dla użytkownika;
 • prowadzenia analizy i badań w kierunku doskonalenia usług oferowanych przez Unibet;
 • testowania nowych systemów i sprawdzania aktualizacji istniejących systemów; 
 • oceny skuteczności działań marketingowych oraz badania rynku i szkoleń;
 • modelowania zachowań klienta, analizy danych i trendów statystycznych w celu opracowania i doskonalenia produktów i usług.

 

Do kontaktów i interakcji z użytkownikami

 • Kontaktowanie się z użytkownikami na temat naszych usług telefonicznie, e-mailem, pocztą lub przez media społecznościowe;
 • Zarządzanie promocjami i konkursami, w których użytkownik chce uczestniczyć;
 • Zapraszanie do udziału w sondażach oraz zarządzanie sondażami, kwestionariuszami i innymi działaniami w ramach badań rynkowych prowadzonymi przez Unibet oraz inne organizacje w naszym imieniu (badania rynku prowadzone są w celu doskonalenia naszych usług, ale zaproszeni użytkownicy nie muszą w nich brać udziału; jeżeli użytkownik powiadomi, że nie chce, aby kontaktowano się z nim w związku z prowadzeniem badań rynkowych, będziemy respektować jego decyzję i nie będzie mieć to wpływu na możliwość korzystania z naszych usług);
 • Odpowiadanie na pytania i skargi. 

 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa i przyjemności gier

 • Utrudnianie, uniemożliwianie lub wykrywanie wykorzystania  oprogramowania podmiotów zewnętrznych w grach typu „peer-to-peer”;
 • utrudnienie, uniemożliwianie lub wykrywanie działań naruszających warunki prawne Unibet;
 • w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

 

 1. Na mocy zobowiązań prawnych – jeżeli jest to konieczne w celu przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, którym podlegamy jako podmiot działający zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub przepisami lokalnymi:  
 • określenie, gdzie użytkownik ma dostęp do usług oraz przekierowanie go do serwisu internetowego w odpowiednim kraju zgodnie z warunkami naszej licencji;
 • upewnienie się, że oferujemy usługi osobom uprawnionym;
 • wykrywanie przestępstw, zapobieganie im oraz ściganie;
 • weryfikowanie tożsamości użytkowników oraz ustalenie pochodzenia środków finansowych w transakcjach;
 • dokonanie odpowiednich kontroli zapobiegających oszustwom (poprzez wyszukiwanie informacji w internecie przy użyciu podmiotów zewnętrznych do kontroli tożsamości).  Uwaga: działania te nie mają wpływu na ocenę zdolności kredytowej użytkownika;
 • Jesteśmy zobowiązani przepisami i regulacjami do zapewniania, że Twoje dane osobowe są dokładne.  W związku z powyższym możemy okresowo przeprowadzać ponowną weryfikację przechowywanych danych osobowych,  aby upewnić się, że są one prawidłowe i aktualne (w tym poprzez ujawnianie Twoich danych osobowych zewnętrznym podmiotom i firmom oferującym usługi weryfikacji adresu oraz otrzymywanie od nich takich danych).  Jeśli w wyniku takiej weryfikacji zaktualizujemy Twoje dane osobowe, podejmiemy zasadne kroki, aby Cię o tym poinformować.  Jeśli uważasz, że którekolwiek z Twoich danych osobowych, są nieprawidłowe, skontaktuj się z nami, pisząc na adres DPO.officer@kindredgroup.com.
 • ocena potencjalnego ryzyka i zarządzanie nim oraz zapobieganie uzależnieniu od gier hazardowych. 

D. Na podstawie zgody użytkownika

Badania rynku i marketing

Przesyłamy użytkownikom odpowiednie oferty i wiadomości dotyczące naszych produktów i usług różnymi metodami, w tym e-mailem, przez SMS, telefonicznie, pocztą, w reklamach ukierunkowanych w mediach społecznościowych, ale wyłącznie po udzieleniu zgody przez użytkownika na otrzymywanie komunikatów marketingowych. Użytkownik może powiadomić o chęci otrzymywania komunikatów marketingowych przy rejestracji oraz może zmienić decyzję dotyczącą działań marketingowych w sieci w dowolnym momencie telefonicznie lub na piśmie. 

Możemy wykorzystać informacje posiadane na temat użytkownika w celu wyświetlania odpowiednich reklam na stronach podmiotów zewnętrznych (np. Facebook, Google, Instagram, Snapchat oraz Twitter). Jeżeli użytkownik nie chce otrzymywać od nas przekazów reklamy ukierunkowanej, niektóre strony internetowe osób trzecich umożliwiają wnioskowanie o rezygnację z wyświetlania w przyszłości przekazów określonych reklamodawców na tychże stronach . Aby zrezygnować ze wszystkich usług spersonalizowanych świadczonych przez nas, włącznie z reklamami ukierunkowanymi na stronach podmiotów trzecich, można skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub wysłać e-mail do Inspektorem Ochrony Danych w celu wyłączenia opcji personalizacji.

Możemy również kontaktować się z użytkownikami w celu badań rynku, aby poznać ich opinię o sposobach doskonalenia naszych usług. Użytkownicy mogą zawsze decydować o uczestnictwie w badaniach rynku.

E. Specjalne kategorie danych

Dane tego typu są przetwarzane wyłącznie w następujących okolicznościach:

 • użytkownik udzielił na to wyraźną zgodę;
 • dotyczy to danych osobowych, które użytkownik podaje do wiadomości publicznej;
 • jest to konieczne do ustanowienia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych;
 • jest to konieczne w związku z istotnym interesem publicznym na mocy prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

6 Pliki cookie i podobne technologie

Strona internetowa oraz aplikacje Unibet stosują pliki cookie do różnych celów. 

Pliki cookie stosowane są w następujących celach:

 1. identyfikacja języka preferowanego przez właściciela konta (jak określono w Regulaminie Unibet), co umożliwia automatyczny wybór języka przy ponownej wizycie na stronie;
 2. upewnienie się, że zakłady zgłaszane przez właściciela konta są powiązane z kontem i kuponem zakładowym właściciela konta;
 3. upewnienie się, że właściciel konta otrzymuje premie, do których jest uprawniony; oraz
 4. analiza ruchu na stronie internetowej, co umożliwia Unibet dokonanie odpowiednich ulepszeń.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce plików cookie.

7 Okoliczności udostępniania danych osobowych

W niektórych okolicznościach udostępniamy dane osobowe użytkowników innym spółkom należącym do Grupy Kindred, podmiotom zewnętrznym świadczącym użytkownikowi usługi w naszym imieniu oraz innym stronom w sposób zgodny z naszymi zobowiązaniami prawnymi. Do sytuacji, w których udostępniamy dane osobowe innym podmiotom, należy fuzja lub sprzedaż podmiotów gospodarczych,  ponieważ dane osobowe klientów prawdopodobnie zostaną uwzględnione w sprzedaży/ przekazie. W takim przypadku poinformowalibyśmy naszych klientów przed przekazaniem danych osobowych. Przy udostępnianiu danych osobowych zapewniamy, że są one używane wyłącznie w celach określonych w niniejszej polityce prywatności.  

Udostępnianie danych spółkom Grupy Kindred

Dane osobowe gromadzone przez nas mogą zostać udostępnione innym spółkom Grupy Unibet w następujących celach:

 • dostarczanie produktów i świadczenie usług oraz powiadamianie użytkownika o istotnych zmianach w funkcjach i działaniu naszych produktów i usług;
 • odpowiadanie na zapytania i skargi użytkowników;
 • administrowanie ofertami, konkursami i promocjami;
 • zapewnienie bezpiecznego dostępu do platform internetowych;
 • aktualizowanie, konsolidowanie oraz zwiększanie dokładności naszych rejestrów;
 • przeprowadzanie analizy transakcyjnej;
 • testowanie nowych systemów i sprawdzanie aktualizacji istniejących systemów;
 • wykrywanie przestępstw, zapobieganie im i ściganie, a także przestrzeganie wymogów regulacyjnych;
 • ocena skuteczności marketingu oraz badania marketingowe i szkolenia;
 • modelowanie zachowań klienta, analiza danych i trendów statystycznych w celu opracowania i doskonalenia produktów i usług.

Udostępnianie danych podmiotom zewnętrznym

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom zewnętrznym w następujących okolicznościach:

 • dostarczanie produktów i usług oraz powiadamianie o ważnych zmianach lub zmianach w funkcjach i działaniu tych produktów i usług; Jeśli korzystasz z usług zakładów sportowych, wykorzystanie Twoich danych osobowych będzie również regulowane przez Kambi Player Fair Processing Notice.
 • na polecenie organów regulacyjnych i/lub na mocy przepisów zawartych w obowiązującym prawie;
 • możemy zlecić i upoważnić instytucję finansową, w której prowadzony jest rachunek właściciela konta, do ujawnienia wszelkich informacji, których może żądać organ regulacyjny w odniesieniu do konta danego właściciela;
 • w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony naszych uprawnień;
 • w celu wykrywania oszustw i w celach kontrolnych możemy przekazać dane osobowe użytkownika podmiotom zewnętrznym, w tym m.in. dostawcom systemu weryfikacji adresów, organy zarządzające sportem, dostawcom usług płatniczych oraz instytucjom finansowym. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do ujawniania danych osobowych posiadacza konta odpowiednim podmiotom, (w tym Dow Jones https://www.dowjones.com/privacy-notice/) w przypadku gdy Unibet ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać nieprawidłowości dotyczące konta Unibet (w tym pranie brudnych pieniędzy);
 • dane są udostępniane usługodawcom w celu umożliwienia świadczenia naszych usług, w tym firmom udzielającym wsparcia usług technologicznych, przechowywania i łączenia danych, przetwarzania płatności oraz zapewnienia odpowiednich reklam internetowych naszych produktów i usług; 
 • dane są udostępniane zewnętrznym audytorom przy przeprowadzaniu niezależnych kontroli w ramach akredytacji naszej firmy;
 • dane są udostępniane organizacji, której sprzedawane lub na rzecz której przenoszone są nasze podmioty gospodarcze, nasze prawa lub obowiązki na mocy umowy zawartej z użytkownikiem (lub organizacji uczestniczącej w negocjacjach w sprawie sprzedaży lub przeniesienia). Jeżeli dojdzie do przeniesienia lub sprzedaży, organizacja otrzymująca dane osobowe użytkowników może korzystać z danych osobowych w taki sam sposób jak my; lub
 • dane mogą być udostępniane następcom prawnym naszej firmy;
 • w ramach usługodawców i powyżej audytorów: ze społecznościami bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji.

8 Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe uzyskane od użytkowników mogą zostać przekazane lub przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Mogą one również być przetwarzane przez spółki działające poza obszarem EOG działające w naszym imieniu lub w imieniu naszych usługodawców. Na przykład: serwery komputerowe służące do hostingu strony internetowej mogą się znajdować poza obszarem EOG – jest to zjawisko typowe w globalnym środowisku internetowym. Dane osobowe użytkowników mogą być przechowywane w miejscach, w których stosowane są poziomy ochrony danych różniące się od obowiązujących w EOG, w tym w Australii, Serbii, Indiach lub USA. W celu utrzymania odpowiednich zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych w ten sposób podejmiemy wszystkie właściwe środki, aby utrzymać odpowiedni poziom ochrony danych osobowych w sposób zgodny z niniejszymi zasadami.

Przekazywanie danych osobowych użytkownika poza obszar EOG będzie dokonywany na podstawie:

 • umownych klauzul modelowych przyjętych przez Komisję Europejską lub przez odpowiednie organy ochrony danych; lub
 • decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony Komisji Europejskiej potwierdzających, że państwo poza EOG zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych użytkownika; lub
 • zgody użytkownika lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą jesteśmy uprawnieni do dokonania przeniesienia.

9 Okres przechowywania danych przez Unibet

Będziemy przechowywać Twoje dane tylko tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celów, dla których są gromadzone.

Gdy jesteś klientem, będziemy musieli przechowywać Twoje dane, aby spełnić nasze wymagania prawne i umowne. Jednak w przypadku zaprzestania korzystania z Usług Unibet nadal będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez pewien czas. Jest kilka powodów, dla których przechowujemy Twoje dane, są to:

 • Aby przestrzegać zobowiązań prawnych wynikających z przepisów unijnych / lokalnych (na przykład przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy lub przepisów licencyjnych);
 • W celu ustalenia lub obrony roszczeń prawnych (na przykład roszczeń z tytułu zaniedbania), które mogą być skierowane przeciwko nam;
 • Aby przestrzegać naszych zobowiązań umownych i praw w odniesieniu do informacji, których to dotyczy;
 • Nasze uzasadnione interesy, w których przeprowadziliśmy testy równowagi;
 • Przestrzeganie wytycznych wydanych przez odpowiednie organy ochrony danych.

10 Prawa i opcje użytkowników dotyczące ich danych osobowych

Uznajemy, że na mocy prawa i z zastrzeżaniem pewnych warunków użytkownicy mają określone prawa dotyczące przechowywanych przez nas danych osobowych. . Użytkownicy pragnący skorzystać ze swoich uprawnień powinni skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, korzystając z danych podanych powyżej w punkcie 3. Uprawnienia te obejmują prawo do dostępu, zmiany i usunięcia danych osobowych przechowywanych na temat danego użytkownika, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do odpowiednich organów ochrony danych osobowych w razie obaw związanych ze sposobem przetwarzania jego danych osobowych. Ponadto użytkownicy mają określone prawa dotyczące automatycznego podejmowania decyzji i tzw. profilowania. Dalsze informacje i porady dotyczące uprawnień użytkowników można uzyskać od naszego głównego organu ochrony danych, Urzędu Komisarza do spraw Informacji i Ochrony Danych („IDPC”) na Malcie lub od krajowego organu regulacyjnego do spraw ochrony danych. 

Dane osobowe, o które prosimy podczas rejestracji, są obowiązkowe (chyba że zaznaczono to w formularzach jako opcjonalne) i potrzebujemy ich do przetworzenia rejestracji, skontaktowania się z Tobą i zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi hazardu i finansów, którym podlegasz. Niestety dlatego, jeśli nie chcesz podawać takich danych osobowych, nie będziesz mógł korzystać z naszych usług.

Prawo do dostępu do danych i ich poprawiania

Użytkownik ma prawo do żądania kopii danych osobowych przechowywanych na jego temat, czyli do złożenia wniosku podmiotu danych o udostępnienie danych. Użytkownik ma również prawo żądać, aby dane, które przechowujemy, a które mogą być nieprawidłowe lub mogły ulec zmianie od momentu ich udzielenia, zostały poprawione lub usunięte. Wniosek można złożyć bezpłatnie e-mailem do Inspektorem Ochrony Danych lub kontaktując się z Biurem Obsługi Klienta (patrz punkt 3).

 

Prawo do usunięcia danych

W niektórych przypadkach użytkownik może się domagać usunięcia danych osobowych na swój temat („prawo podmiotu danych do bycia zapomnianym”). Ma to zastosowanie w następujących okolicznościach:

 • dane nie są już wymagane w celach, dla których zostały zgromadzone (zgodnie z oświadczeniem o ochronie danych);
 • zgoda udzielona wcześniej na używanie danych została cofnięta przez użytkownika, a nie istnieją inne podstawy do używania ich na mocy prawa o ochronie danych osobowych;
 • dane są przetwarzane na mocy naszych prawnie uzasadnionych interesów, a nie jest możliwe wykazanie nadrzędnych uzasadnionych interesów w celu dalszego przetwarzania danych;
 • nie posiadamy podstaw prawnych na mocy prawa o ochronie danych osobowych do przetwarzania danych osobowych użytkownika;
 • dane muszą zostać usunięte zgodnie z wymogami prawa;

Prawo to podlega obowiązkowym okresom utrzymania na mocy prawa UE/przepisów lokalnych.

Prawo do ograniczonego przetwarzania

Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania (czyli blokowania lub ukrycia) swoich danych osobowych. Ograniczenie przetwarzania danych oznacza, że możemy przechowywać dane, ale nie wolno nam przetwarzać ich w inny sposób. Lista osób, które zażądały ograniczenia przetwarzania, czyli blokowania informacji na swój temat jest przechowywana w celu dopilnowania, aby ograniczenie było respektowane w przyszłości. Prawo to można zastosować w następujących okolicznościach:

 • użytkownik kwestionuje ścisłość danych osobowych (w trakcie wyjaśniania przez nas sprawy);
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych, a zamiast tego żąda ograniczenia przetwarzania danych;
 • dane nie są już przez nas wymagane, ale użytkownik potrzebuje ich w celu ustalenia, egzekwowania lub obrony roszczeń prawnych; oraz
 • przetwarzamy dane w prawnie uzasadnionych interesach biznesowych, lecz użytkownik to kwestionuje – ograniczenie następuje w trakcie, gdy weryfikujemy podstawę dalszego przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania danych osobowych udzielonych nam w „powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego”. Umożliwia to uzyskanie i ponowne wykorzystanie danych dla własnych celów w różnych serwisach. Na przykład, jeśli użytkownik postanowi skorzystać z usług innego usługodawcy, możliwe jest łatwe przeniesienie, kopiowanie lub przesłanie danych pomiędzy systemami komputerowymi w sposób bezpieczny i bez negatywnego wpływu na przydatność danych. Nie jest to jednak powszechne prawo i ma zastosowanie wyłącznie, gdy:

 • dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika, lub jeżeli jest to konieczne w celu wykonania umowy; oraz
 • dane są przetwarzane wyłącznie w sposób automatyczny.

Prawo do sprzeciwu

W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego:

 • na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów biznesowych (włącznie z profilowaniem); lub
 • w celach badawczych i statystycznych.

Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec użycia jego danych osobowych do celu bezpośredniego marketingu (włącznie z profilowaniem), np. e-maile informujące o innych usługach Grupy Kindred, którymi naszym zdaniem użytkownik może być zainteresowany.

Prawo do cofnięcia zgody

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody użytkownika (np. wiadomości dotyczące sprzedaży i marketingu – patrz punkt 5D), użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.Staramy się ułatwić użytkownikom cofnięcie zgody przez wybranie opcji „rezygnacja z subskrypcji” w każdej wiadomości od nas. Jeżeli nie będzie to możliwe, użytkownik może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w sposób podany w punkcie 3, a postaramy się jak najszybciej podjąć odpowiednie działania.

Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem

W niektórych przypadkach stosujemy systemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji na podstawie danych osobowych użytkowników. Metoda ta ułatwia podejmowanie szybkich i bezstronnych decyzji w sposób wydajny i prawidłowy, na podstawie posiadanych przez nas informacji. Automatyczne decyzje mają wpływ na produkty, usługi lub funkcje oferowane użytkownikom w chwili obecnej lub w przyszłości oraz na możliwość korzystania z naszych usług.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji może być stosowane w następujących sytuacjach:

 • dostosowanie produktów i usług do indywidualnych potrzeb – użytkownicy mogą zostać przydzieleni do kategorii (segmentów) na podstawie podobieństwa w celu badania i analizowania ich preferencji i potrzeb oraz oferowania usług lepiej dopasowanych do ich potrzeb;
 • wykrywanie oszustw – dane osobowe stosowane są do podejmowania decyzji i wykrywania kont, które mogą być używane do oszustw lub prania pieniędzy; jeśli podejrzewamy, że zachodzi ryzyko oszustwa, możemy zablokować lub zawiesić dane konto;
 • otwarcie konta – w momencie otwarcia konta w naszym serwisie sprawdzamy, czy produkty i usługi są odpowiednie dla użytkownika na podstawie posiadanych przez nas informacji. Sprawdzamy również, czy użytkownik spełnia warunki konieczne do otwarcia konta. Warunki te obejmują sprawdzenie wieku, kraju stałego pobytu, narodowości lub sytuacji finansowej;
 • ocena ryzyka powiązana z zakładami została omówiona bardziej szczegółowo w punkcie 5A.

Prawo ochrony danych ma na celu zabezpieczenie użytkowników przed szkodami mogącymi wyniknąć z podejmowania decyzji, włącznie z profilowaniem, bez interwencji człowieka.Użytkownik ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych i wywołuje wobec niego skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.

Prawo to nie ma zastosowania, gdy przetwarzanie danych jest:

 • niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy z użytkownikiem; lub
 • jest dozwolone prawem; lub
 • opiera się na wyraźnej zgodzie użytkownika.

Wszelkie wnioski dotyczące niniejszego punktu należy kierować na piśmie do naszego Inspektorem Ochrony Danych.

Odpowiemy na każdy wniosek związany z niniejszym punktem w ciągu jednego (1) miesiąca od jego otrzymania. Po uprzednim powiadomieniu termin ten może zostać przedłużony o kolejne dwa (2) miesiące, jeśli to konieczne, biorąc pod uwagę złożoność wniosku i liczbę innych oczekujących wniosków. W przypadku odrzucenia wniosku podamy odpowiednie uzasadnienie.

Jeśli wniosek nie spełnia wymogów prawa o ochronie danych, zastrzegamy sobie prawo do: (a) nałożenia uzasadnionej opłaty, biorąc pod uwagę koszty administracyjne związane z udzieleniem informacji, komunikacją lub wykonaniem żądanego działania; lub (b) odrzucenia wniosku.

11 Bezpieczeństwo danych

Unibet dokłada wszelkich starań w celu ochrony powierzonych nam danych osobowych. Podejmujemy wszystkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia bezpiecznego postępowania z danymi zgromadzonymi na naszych stronach oraz w sposób zgodny z niniejszą  polityką prywatnościoraz rygorystycznymi normami ochrony danych. Zgodnie z powyższym wdrożyliśmy solidne procedury i technologie w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem i niewłaściwym wykorzystaniem. 

Po wprowadzeniu danych, wszystkie informacje przesyłane do i ze strony Unibetsą szyfrowane przy użyciu technologii 128-bit Secure Socket Layer (SSL). Certyfikat SSL został wydany i jest weryfikowany przez Trustwave (należy kliknąć grafikę w celu uzyskania dalszych informacji).

Dane karty kredytowej są szyfrowane i przesyłane tylko raz przez internet do serwisu Unibet, po czym są przechowywane w zaszyfrowanej formie na naszych zabezpieczonych systemach Unibet. Unibet dba o zabezpieczenie poufnych danych swoich klientów i w tym celu uzyskała certyfikację standardów bezpieczeństwa branży kart płatniczych (ang. Payment Card Industries Data Security Standard).

Zabezpieczenie naszych systemów i aplikacji Unibet jest testowane kilka razy w roku przez zewnętrznych ekspertów do spraw bezpieczeństwa. Unibet stosuje również system wykrywania ingerencji monitorujący całodobowo ruch internetowy na stronie internetowej w celu wykrycia wszelkich objawów ataku lub ingerencji.

Unibet posiada również specjalistyczny dział przeciwdziałania oszustwom oraz zaawansowane systemy wykrywania i zapobiegania podejrzanym działaniom, co ma na celu zapewnienie bezpiecznego i uczciwego środowiska gier. Konta uczestniczące w podejrzanych działaniach zostaną zawieszone i sprawdzone w najszerszym możliwym zakresie. Użytkownicy mający podejrzenia związane z aktywnością na swoim koncie, np. nierozpoznane transakcje w historii transakcji lub niespodziewane zmiany stanu konta, powinni natychmiast nas o tym zawiadomić

12 Skargi

Wszelkie skargi dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika należy zgłaszać w celu zbadania, wysyłając e-mail na adres Inspektorem Ochrony Danych.

W razie niezadowolenia z naszej reakcji lub w razie podejrzenia, że przetwarzamy dane w sposób niezgodny z prawem, użytkownik może zgłosić skargę do głównego organu ochrony danych, czyli Urzędu Komisarza do spraw Informacji i Ochrony Danych (IDPC) lub do krajowego urzędu ochrony danych.

13 Zmiany w Oświadczeniu o ochronie danych Unibet

Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych może być aktualizowane okresowo w razie zmian metod pracy lub zmian w sposobie regulacji naszej działalności. Użytkownicy powinni się zapoznać z obowiązującym tekstem każdorazowo przy dostarczaniu nam danych osobowych. Data ostatniej aktualizacji dokumentu zostanie podana na niniejszej stronie.

Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmian, nie powinien dostarczać żadnych danych osobowych Unibet ani w żaden sposób nie korzystać dalej z naszych usług. W przeciwnym razie dalsze korzystanie z serwisu zostanie uznane za zaakceptowanie zmian w Oświadczeniu o ochronie danych. Użytkownik może dezaktywować swoje konto Unibet w dowolnym momencie. W przypadku istotnych zmian w treści Oświadczenia o ochronie danych, na przykład mających wpływ na sposób wykorzystania danych osobowych użytkowników, udzielone zostanie bardziej wyraźne powiadomienie (w tym powiadomienie e-mailem o zmianie Oświadczenia o ochronie danych w odniesieniu do określonych usług) i użytkownik będzie musiał wyraźnie zaakceptować taką zmianę w celu dalszego korzystania z usług, a zmiana będzie obowiązywać natychmiast po jej akceptacji.

14 Zobowiązania

Korzystając z naszej strony oraz podając dane osobowe,  użytkownik potwierdza, iż musi podać rzeczywiste, dokładne i kompletne dane zgodnie z żądaniem Unibet. Ponadto użytkownik musi poinformować nas o wszelkich zmianach w swoich informacjach, aby zapewnić ich aktualność i dokładność.

Jeśli okaże się, że zobowiązania zostały naruszone lub instnieje uzasadnione podejrzenie, że podane informacje są fałszywe lub niekompletne, lub w jakikolwiek sposób sprzeczne z prawem o ochronie danych lub niniejszym zawiadomieniem, zachowujemy prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację lub do natychmiastowego zawieszenia lub zamknięcia konta bez uprzedzenia. W takim przypadku użytkownik nie ma prawa do żadnej rekompensaty z powodu odrzucenia wniosku, zawieszenia lub zamknięcia konta.

To jest wersja 1.4 informacji o ochronie prywatności Unibet, ostatnia aktualizacja 24/07/2024.